Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Η παιδεία και η ενότητα (Μέρος 1ο)

Η εκλέπτυνση του πνεύματος των ανθρώπων υπήρξε για τους περισσότερους λαούς η ανώτερη επιδίωξή τους. Αυτοί οι λαοί, αφού εξασφάλησαν κατ΄αρχήν την ασφάλεια των συνόρων τους στράφηκαν κατόπιν στην ανάπτυξη του πολιτισμού τους. Μέσα από την έρευνά των επιστημών και των τεχνών κατάφεραν να θέσουν ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη μας, να ορίσουν φυσικούς νόμους που διέπουν την ζωή μας και παράλληλα να εκφραστούν.  Οι Σοφοί οδήγησαν τους λαούς να κάνουν ένα βήμα στην κατανόηση του τρόπου που πρέπει να ζουν. Τέθηκαν οι ηθικοί και κοινωνικοί κανόνες που χρειαζόταν οι πολίτες για να βιώνουν με τάξη και ειρήνη την καθημερινότητα τους. 
Διαβάζοντας την Ιστορία παρατηρούμε επίσης πως αυτοί που κατείχαν κάποιες γνώσεις σχετικές με την λειτουργία του κόσμου συνεργάστηκαν με ανθρώπους που ήθελαν να ασκήσουν επιρροή στην ανθρώπινη μάζα. Η ανώτερη παιδεία είναι κυρίως συνυφασμένη με την απόκτηση ή την διατήρηση της εξουσίας.
Στις μέρες μας τα καλά σχολεία του πλανήτη προσφέρουν, έναντι αδρής αμοιβής την ανώτατη μόρφωση με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση  των αυριανών ηγετών σε κάθε επίπεδο. Αυτοί που έχουν τα χρήματα σήμερα μπορούν να χαράξουν ένα ευνοϊκό πεδίο της αυριανής κυρίαρχης τάξης δια μέσου των ακριβών τους ακαδημαϊκών σπουδών των παιδιών τους. Η ανώτατη αυτή εκπαίδευση δημιουργεί μία κάστα ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν κοινούς κώδικες γνωρίζοντας πως είναι εκείνοι που θα λάβουν τις αυριανές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Έτσι αναπτύσουν ένα είδος αλαζονείας. Οι υπόλοιποι, που λαμβάνουν την συνηθισμένη παιδεία, είναι σχεδόν πάντοτε οι ουραγοί της κοινωνικής ιεραρχείας.


Μπορούν οι άνθρωποι που φθάνουν στο σημείο της ανώτατης μόρφωσης να μην αναπτύξουν αλαζονεία και με ποιόν τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό; Μπορούν επίσης οι άνθρωποι που αποκτούν μια στοιχεώδη παιδεία να αναπτύξουν βαθύτερα ερωτήματα ή είναι καταδικασμένοι να αναζητούν πάντοτε μια κάποια μορφή ομαδοποίησης των αναγκών τους για να μην αισθάνονται μειωνεκτικά;
Kalliopi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου